Autodesk Revit MEP

Օնլայն դասընթաց

Ի՞նչ է Autodesk Revit MEP

Autodesk Revit MEP – կառույցների ինֆորմացիոն մոդելավորման մեթոդոլոգիայով հիմնված ծրագրակազմ: Այն հնարավորություն է տալիս բնորոշ գործիքակազմով արդյունավետ նախագծել, մոդելավորել ինժեներական համակարգերը։

Ում համար է նախատեսված դասընթացը՝

Ինժեներական համակարգերի նախագծող

Ինժեներական համակարգերի նախագծող եք, ցանկանում եք տիրապետել նախագծման ժամանակակից ծրագիրը, բարձացնելու Ձեր աշխատանքի արդյունավետությունը։

Մասնագիտական ԲՈՒՀ-ի ուսանող

Մասնագիտական ԲՈՒՀ-ի ուսանող եք, ցանկանում եք կիրառել ծրագիրը պրակտիկ աշխատանքում։

Տեխնիկական մասնագետ

Տեխնիկական մասնագետ եք, ունեք տարրական պատկերացում ինժեներական համակարգերի նախագծման, կառուցման, շահագործման գործում և ցանկանում եք զարգացնել կարիերան BIM ոլորտում

Դասընթացի ավարտից հետո կկարողանաք

Տիրապետել Autodesk Revit ծրագրին ինժեներական համակարգերը նախագծելու համար

Տարբեր համակարգերի և բաժիների կոորդինացում, փոփոխում և ինֆորմացիայի կառավարում

Օդատարերի, խողովակաշարերի և այլ ինժեներական համակարգերի կոմպոնենտների մոդելավորում, նախագծում եռաչափ տիրույթում

Աշխատանքային փաստաթղթերի կազմում, մասնագրերի ստեղծում ինֆորմացիոն մոդելի հիման վրա

Դասավանդողի մասին

Արուսյակ Մելիքյան

Ավարտել է Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարանը։

Հանդիսանում է Ինտեգրալ դիզայն և ինժինիրինգ ՍՊԸ- ում ինժեներ նախագծող, BIM կոորդինատոր:

Ունի 10 տարվա աշխատանքային փորձ՝ ինժեներական համակարգերի նախագծման, հեղինակային վերահսկման և BIM ծրագրերի կոորդինացման ոլորտներում։

Դասընթացի ծրագիրը

 • Ինչ է ինֆորմացիոն մոդելը
 • Ծրագրի ներբեռնում
 • Ծրագրի ինտերֆեյսի հարմարեցում
 • Ընտանիքներ
 • Ինչպես սկսել նախագիծը
 • Գործիքներ
 • Չափման միավորների ընտրություն
 • Նախագծի ինֆորմացիայի լրացում
 • Շինության տեղակայումը տեղանքում ճշգրիտ կոորդինատներով
 • Ճարտարապետական մոդելի ներբեռնում
 • Հարկերի և առանցքների ստեղծում/կորդինացում
 • Աշխատանքային տեսքերի ստեղծում, դրանց պարամետրերը
 • Տեսքի/Էլեմենտի գրաֆիկական և վիզուալ արտացոլման կառավարում, ֆիլտրեր
 • Տեսքերի նմուշների ստեղծում
 • Տարածքների ստեղծում և զոնավորում
 • Օդատարերի պարամետրեր
 • Գծագրման գործիքներ
 • Տեղակայման գործքիներ
 • Համակարգերի տեսակների ստեղծում
 • Օդափոխության համակարգի ստեղծում
 • Ճաղաշարերի և սարքավորումների ընտրություն, տեղաբաշխում
 • Կցամասերի տեղաբաշխում
 • Ջերմամեկուսացում
 • Աէրոդինամիկ հաշվարկ
 • Համակարգի ստուգում
 • Էլեկտրամատակարարման պարամետրեր
 • Մալուխատար վաքեր, կոնդուիթներ
 • Խողովակների պարամետրեր
 • Գծագրման գործիքներ
 • Տեղակայման գործքիներ
 • Համակարգերի տեսակներ
 • ՋՋԿ համակարգերի ստեղծում
 • Կցամասերի տեղաբաշխում
 • Ջերմամեկուսացում
 • Հիդրավլիկ հաշվարկ
 • Համակարգի ստուգում
 • Հրդեհամարում
 • Շինության տեղը, արտաքին օդի ջերմաստիճանը

 • Շինության նշանակությունն ու դրան ներկայացվող պահանջները

 • Էներգետի հաշվարկի պարամետրեր

 • Ջերմա և սառնամատակարարման բեռի հաշվարկ

   

 • Տարբեր մասնագետների աշխատանքի կազմակերպում մեկ ֆայլում
 • Աշխատանքային հավաքածուներ
 • Կենտրոնական մոդելի ստեղծում
 • Լոկալ մոդելի ստեղծում
 • Թիմային աշխատանքի կանոններ
 • Աշխատանքային հարթություններ
 • Պարամետրերի ստեղծում
 • էլեմենտների ստեղծում
 • Չափագրություն, մակնշում
 • Հանգույցներ
 • Բացատագրեր, պայմանական նշաններ
 • Մասնագրեր
 • Աշխատանքային թերթեր
 • Արտահանում այլ ֆորմատներով
 • Տպագրություն
 • Ավելացնել հավաքածու
 • Կախիչներ
 • Մակնշում
 • Մասնագրում

Դասընթացի ավարտին տրվում է հավաստագիր

Դասընթացի արժեքը

155,000

դրամ

Գրանցվել դասընթացին